header-image

Hulp bij afscheid en gedenken

Mensen kiezen steeds vaker voor een crematie. Wat betekent cremeren en hoe verloopt zo’n proces. Welke asbestemmingen zijn er? Naast deze vragen wordt op Crematorium.nl ook aandacht besteed aan milieutechnische en wettelijke eisen die aan crematoria worden gesteld.

kristallen bal

asbestemmingen

bewaren of verstrooien

Er zijn vele vormen van asbestemming. Van verstrooien op zee tot bijzetten op een begraafplaats.

lees meer...

geld

de kosten van cremeren

overzicht kosten onderdelen

De kosten zijn van meerdere factoren afhankelijk. Naast persoonlijke wensen verschillen ook de kosten per crematorium.

lees meer...

stenen op strand

milieu eisen

voorschriften rondom cremeren

Cremeren is naast wettelijke voorschriften, gebonden aan milieu-eisen.

lees meer...

achtergrondveer

veel geraadpleegde onderwerpen

gedenkbos

Versturen van de asbus

Voor het versturen van de asbus naar crematorium c.q. begraafplaats moet van tevoren toestemming gevraagd worden aan en schriftelijk verkregen zijn van de plaatselijke begraafplaats of het crematorium waar de asbus geplaatst wordt.

gedenkbos

Asverstrooiing bij een crematorium of begraafplaats

De plaats van verstrooiing bij een crematorium of begraafplaats is meestal een speciaal daartoe aangelegd veld. Dit stuk grond kan een grasveld zijn, maar bij sommige crematoria kan dit ook een gedeelte van een bos en/of park zijn.

gedenkbos

Bewaartermijn van de asbus

De asbus moet gedurende één maand na de crematie in het crematorium blijven voordat verstrooiing of medeneming kan plaatsvinden.

gedenkbos

Duur van een crematie

Het cremeren duurt, mede afhankelijk van het soort oven, tussen de anderhalf en 4 uur en vindt in principe direct na de crematieplechtigheid plaats.

gedenkbos

Registratieplicht crematoria

De houder/eigenaar van een crematorium dient een register aan te houden waarin informatie is opgenomen van de aldaar gecremeerde lichamen.

gedenkbos

Restmateriaal na crematie

De na de crematie overgebleven resten van sieraden en/of implantaten en protheses worden door de meeste crematoria ingezameld voor een fonds ten bate van een algemeen goed doel...

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl