Hulp bij afscheid en gedenken

Mensen kiezen steeds vaker voor een crematie. Wat betekent cremeren en hoe verloopt zo’n proces. Welke asbestemmingen zijn er? Naast deze vragen wordt op Crematorium.nl ook aandacht besteed aan milieutechnische en wettelijke eisen die aan crematoria worden gesteld.

Asbestemmingen: bewaren of verstrooien

Asbestemmingen: bewaren of verstrooien

Er zijn vele vormen van asbestemming. Van verstrooien op zee tot bijzetten op een begraafplaats.

Lees verder
De kosten van cremeren: overzicht kosten onderdelen

De kosten van cremeren: overzicht kosten onderdelen

De kosten zijn van meerdere factoren afhankelijk. Naast persoonlijke wensen verschillen ook de kosten per crematorium.

Lees verder
Milieu eisen: voorschriften rondom cremeren

Milieu eisen: voorschriften rondom cremeren

Cremeren is naast wettelijke voorschriften, gebonden aan milieu-eisen.

Lees verder

Voorlopige bewaring van de as

In de huidige wet op de lijkbezorging wordt de asbus pas na 30 dagen vrijgegeven. Dat wil zeggen, dat het crematorium de as aan de nabestaanden, in de persoon van de opdrachtgever tot de crematie, 30 dagen nadat de crematie heeft plaatsgevonden mag overdragen.

lees meer...


Bijkomende kosten crematorium

De kosten van en crematie variëren afhankelijk van de mogelijkheden van het betreffende crematorium en de wensen van de overledenen en haar of zijn nabestaanden. 

lees meer...


Identificatie

Voordat de kist wordt ingevoerd, worden de bijbehorende documenten gecontroleerd. Dit zijn het gemeentelijke verlof tot verbranding (WLB. art.11) en het document met het registratienummer (WLB. art.8 lid 1). De medewerker controleert de namen en het nummer van het document en van de kist.

lees meer...

Asbestemmingen

Asbestemmingen zijn er in vele vormen. Onderstaande rubrieken verwijzen naar de verschillende makers en leveranciers in de Uitvaartadressengids.

  • Asbestemmingen zijn verschillende mogelijkheden om de as te bewaren of te verstrooien.
  • Assieraden zijn sieraden waarin een deel van de as verwerkt of bewaard kan worden.
  • Gedenksieraden zijn sieraden waarin dierbare herinneringen zijn vormgegeven.
  • Urnen zijn objecten waarin de as wordt bewaard.
  • Kinderurnen zijn speciaal voor het bewaren van de as van een kind ontworpen.

Veel gestelde vragen

Versturen van de asbus

Versturen van de asbus

Voor het versturen van de asbus naar crematorium c.q. begraafplaats moet van tevoren toestemming gevraagd worden aan en schriftelijk verkregen zijn van de plaatselijke begraafplaats of het crematorium waar de asbus geplaatst wordt.

Lees verder

Restmateriaal na crematie

Restmateriaal na crematie

De na de crematie overgebleven resten van sieraden en/of implantaten en protheses worden door de meeste crematoria ingezameld voor een fonds ten bate van een algemeen goed doel.

Lees verder

Duur van een crematie

Duur van een crematie

Het cremeren duurt, mede afhankelijk van het soort oven, tussen de anderhalf en 4 uur en vindt in principe direct na de crematieplechtigheid plaats.

Lees verder

Registratieplicht crematoria

Registratieplicht crematoria

De houder/eigenaar van een crematorium dient een register aan te houden waarin informatie is opgenomen van de aldaar gecremeerde lichamen.

Lees verder

Asverstrooiing bij een crematorium of begraafplaats

Asverstrooiing bij een crematorium of begraafplaats

De plaats van verstrooiing bij een crematorium of begraafplaats is meestal een speciaal daartoe aangelegd veld. Dit stuk grond kan een grasveld zijn, maar bij sommige crematoria kan dit ook een gedeelte van een bos en/of park zijn.

Lees verder

Bewaartermijn van de asbus

Bewaartermijn van de asbus

De asbus moet gedurende één maand na de crematie in het crematorium blijven voordat verstrooiing of medeneming kan plaatsvinden.

Lees verder