5. Kosten van een crematie

2 vrouwen bij 't water

Kosten crematie

De kosten van een crematie verschillen per crematorium.

5.1 De crematie (incl. gebruik faciliteiten)

De kosten van een crematie variëren per crematorium en liggen tussen de € 1.050,-- en € 1.500,--. Voor kinderen hanteert men meestal een lager tarief.
In dit bedrag zijn de volgende zaken* begrepen:

  • Indien aanwezig de beschikking over de familiekamer, waar de familie wacht tot de plechtigheid in de aula daadwerkelijk begint.
  • Gebruik van de aula voor de plechtigheid, inclusief dienstverlening en gebruik van de muziekinstallatie.
  • Gebruik van de koffiekamer voor de condoleance, inclusief bediening, maar exclusief consumpties.
  • De crematie, alsmede de asbus** met daarin de overgebleven as.

* De beschikbare tijd voor een crematieplechtigheid varieert ook weer per crematorium. In sommige crematoria is men vrij de tijd over de aula en de koffiekamer te verdelen, zolang de beschikbare tijd voor de gehele plechtigheid niet overschreden wordt. Men kan dan bijvoorbeeld kiezen voor een kwartier aula en drie kwartier koffiekamer.

** Desgewenst wordt de asbus een half jaar in de algemene nis bewaard. Deze nis is meestal niet voor nabestaanden/bezoek toegankelijk.

5.2 Bijkomende kosten

Naast de bovenstaande basiskosten, zijn er mogelijk bijkomende kosten, die per crematorium kunnen verschillen.

5.3 Kosten asbestemmingen

Er zijn vele keuzemogelijkheden rondom de asbestemming. Of het nu gaat om verstrooien of bewaren.

Asbestemmingen

Asbestemmingen zijn er in vele vormen. Onderstaande rubrieken verwijzen naar de verschillende makers en leveranciers in de Uitvaartadressengids.

  • Asbestemmingen zijn verschillende mogelijkheden om de as te bewaren of te verstrooien.
  • Assieraden zijn sieraden waarin een deel van de as verwerkt of bewaard kan worden.
  • Gedenksieraden zijn sieraden waarin dierbare herinneringen zijn vormgegeven.
  • Urnen zijn objecten waarin de as wordt bewaard.
  • Kinderurnen zijn speciaal voor het bewaren van de as van een kind ontworpen.