Registerplicht crematorium voor aldaar gecremeerde lichamen

Registratieplicht crematoria

De houder/eigenaar van een crematorium dient een register aan te houden waarin informatie is opgenomen van de aldaar gecremeerde lichamen. Ook moet de bestemming die aan de as is gegeven in het register worden opgenomen. Het register bevat informatie met betrekking tot:   

 •   De naam en voornamen van de overledene;
 •   De bestemming die aan de as is gegeven;
 •   De naam en het adres van de persoon die de bestemming van de as heeft 
    aangegeven;
 •   De plaats van bestemming van de as;
 •   In het voorkomende geval, de naam en het adres van de persoon aan wie de urn ter
    beschikking is gesteld;
 •   In het voorkomende geval, de naam en het adres van de houder van het
    crematorium of van de houder van de plaats van bijzetting waar de asbestemming
    zal plaatsvinden.
     

Het register ligt voor iedereen ter inzage. Het register van een bijzonder crematorium wordt bij opheffing van dit crematorium overgebracht naar het archief van de gemeente waarin dit crematorium was gelegen.    

Asbestemmingen

Asbestemmingen zijn er in vele vormen. Onderstaande rubrieken verwijzen naar de verschillende makers en leveranciers in de Uitvaartadressengids.

 • Asbestemmingen zijn verschillende mogelijkheden om de as te bewaren of te verstrooien.
 • Assieraden zijn sieraden waarin een deel van de as verwerkt of bewaard kan worden.
 • Gedenksieraden zijn sieraden waarin dierbare herinneringen zijn vormgegeven.
 • Urnen zijn objecten waarin de as wordt bewaard.
 • Kinderurnen zijn speciaal voor het bewaren van de as van een kind ontworpen.