4. Verstrooien van de as

asverstrooiing water

Asverstrooien

Het verstrooien van de as kan op verschillende manieren en plekken.

4.1 Verstrooiing bij een crematorium of begraafplaats

De plaats van verstrooiing bij een crematorium of begraafplaats is meestal een speciaal daartoe aangelegd strooiveld. Dit stuk grond kan een grasveld zijn, maar bij sommige crematoria kan dit ook een gedeelte van een bos en/of park zijn.

4.2 Verstrooiing elders

Heeft men specifieke wensen over de plek van verstrooiing dan moet dat wel uitdrukkelijk kenbaar worden gemaakt. Het is bijvoorbeeld mogelijk de as te laten verstrooien over een graf. Daar is echter wel de toestemming nodig van de rechthebbende op dat graf. Tevens is het verstandig de beheerder van de begraafplaats op de hoogte te stellen.

4.3 Verstrooiing op een 'geliefd' plekje

De as kan ook op een niet 'direct' daarvoor bestemde plaats worden verstrooid, zoals op een favoriet stukje land of visstek. Hierbij is het overigens wel raadzaam te overleggen met de eigenaar van de grond, indien de grond (plek) niet uw eigendom is. Wilt u op een openbare plaats de as verstrooien is het raadzaam met de gemeente contact op te nemen. Op een aantal plaatsen is het namelijk verboden, zoals op verharde wegen.

4.4 Verstrooiing vanaf een boot of vanuit een vliegtuig

Behalve op land kan verstrooiing ook plaatsvinden op zee, per schip of vliegtuig. De kosten variëren, mede afhankelijke van het al dan niet aanwezig zijn van familie/nabestaanden. Bovendien kan het aantal passagiers beperkt zijn.

Asbestemmingen

Asbestemmingen zijn er in vele vormen. Onderstaande rubrieken verwijzen naar de verschillende makers en leveranciers in de Uitvaartadressengids.

  • Asbestemmingen zijn verschillende mogelijkheden om de as te bewaren of te verstrooien.
  • Assieraden zijn sieraden waarin een deel van de as verwerkt of bewaard kan worden.
  • Gedenksieraden zijn sieraden waarin dierbare herinneringen zijn vormgegeven.
  • Urnen zijn objecten waarin de as wordt bewaard.
  • Kinderurnen zijn speciaal voor het bewaren van de as van een kind ontworpen.