Achter de schermen van een crematorium

In dit onderdeel wordt de dagelijkse gang van zaken in een crematorium beschreven. Dit inkijkje laat zien wat er allemaal moet gebeuren voordat er een crematie plaats kan vinden. Door de nabestaanden, de uitvaartondernemer en door de medewerkers van een crematorium.

1. De administratie en wettelijke registratieplicht

1.1 Het aanvraagformulier

1.2 Verlof tot verbranding

1.3 Gegevensadministratie van een crematie

1.4 Definitieve asbestemming

2. De aula

2.1 Aankomst rouwstoet

2.2 Controle gegevens

2.3 Een persoonlijke invulling

2.4 In stilte

3. De muziekkamer

3.1 Het muziekboek

3.2 Eigen muziekopnames

3.3 Live muziek en zang

3.4 Beeld- en geluidsopname van een crematieplechtigheid

4. De condoleance

4.1 De koffiekamer

4.2 De garderobe

4.3 De gereserveerde tijd

5. De ovenruimte

5.1 De kist of opbaarplank

5.2 Controle

5.3 Het vuurvaste identificatiesteentje

5.4 Registratie en identificatie

6. De asbestemming

6.1 Het bewaren of verstrooien van de as bij het crematorium

6.2 Het columbarium

6.3 Sluitplaten voor de nis

6.4 Urngraven of urnkelders

7. Overige asbestemmingen

7. 1 Sierurnen

7. 2 Assieraden

7. 3 Het verstrooien van de as

7. 4 Verstrooiing op water of in de 'ruimte'

7. 5 Verstrooien op zelfgekozen plaatsen

Ter informatie:

Overzicht aantal crematies in Nederland sinds 1914

Asbestemmingen

Asbestemmingen zijn er in vele vormen. Onderstaande rubrieken verwijzen naar de verschillende makers en leveranciers in de Uitvaartadressengids.

  • Asbestemmingen zijn verschillende mogelijkheden om de as te bewaren of te verstrooien.
  • Assieraden zijn sieraden waarin een deel van de as verwerkt of bewaard kan worden.
  • Gedenksieraden zijn sieraden waarin dierbare herinneringen zijn vormgegeven.
  • Urnen zijn objecten waarin de as wordt bewaard.
  • Kinderurnen zijn speciaal voor het bewaren van de as van een kind ontworpen.