Persbericht
Greenleave

Steeds meer mensen willen een duurzame uitvaart

Jurgen Theunissen Uitvaartzorg kiest voor GreenLeave
Koen Mensink, Jurgen Theunissen en Evert de Niet

 Het gaat om mensen

We werken in een branche waarbij het gaat om mensen en we leven in een tijd waarin we er steeds meer van overtuigd raken dat een mens de wereld zo weinig mogelijk moet proberen te belasten. Een bewuste levensstijl waarbinnen duurzame keuzes gemaakt worden, ook wanneer het een uitvaart betreft. Graag dragen wij, Jurgen en Koen, hier ons steentje aan bij.

Omdat duurzaamheid een breed begrip is en het soms lastig is te bepalen wat nu echt duurzaam is, heeft GreenLeave ons geholpen zaken concreet te maken. Er is hier veel kennis beschikbaar, bijvoorbeeld over de mate van duurzaamheid van verschillende uitvaartproducten. Koen Mensink: ‘’Zo hebben we kritisch naar ons aanbod gekeken en zijn we per artikel nagegaan welke duurzame opties we al aanbieden en welke artikelen we nog kunnen toevoegen aan ons aanbod. We zijn daarbij positief verrast door de vele mogelijkheden die er zijn. Daarnaast kijken wij ook naar de werkwijze van onze leveranciers; op welke manier zijn zij bezig met het onderwerp duurzaamheid en hoe vertaalt zich dat in de praktijk?’’

Op die manier inspireer je elkaar en leer je van elkaar

GreenLeave is voor ons een waardevol platform waarbinnen we met de aangesloten ondernemers actief nadenken over de vraag hoe we het uitvaartbedrijf duurzamer kunnen maken. Jurgen Theunissen: ‘’Op die manier inspireer je elkaar en leer je van elkaar. Zo ontstaan concrete verbeteringen die je door kunt voeren in de bedrijfsvoering. Ik vind het prettig dat Koen ook erg enthousiast is over dit onderwerp. Dit zorgt ervoor dat je elkaar versterkt en dat je snel verbeteringen kunt doorvoeren, die actief worden voorgelegd aan de nabestaanden. Dat is nodig om hen bewust te maken van de mogelijkheden. Natuurlijk zullen de wensen van de nabestaanden altijd het uitgangspunt blijven, maar het is mooi als milieubewuste keuzes hier onderdeel van kunnen zijn.’’

 Duurzaam pakket, duurzame partners

Evert de Niet, voorzitter van de Stichting GreenLeave, is blij met de toetreding van zijn collega. “Door de aansluiting van Jurgen Theunissen Uitvaartzorg is het belang van de duurzame uitvaart ook in de regio’s Arnhem-Nijmegen, ‘s-Hertogenbosch en Wageningen beter vertegenwoordigd’’.

 GreenLeave faciliteert de duurzame uitvaart in Nederland met kritisch geselecteerde uitvaartproducten en -diensten benadrukt De Niet. “Bij het al bestaande aanbod ‘eco’ producten was het duurzaamheidsaspect niet duidelijk, het was ook versnipperd. Vanuit GreenLeave bieden we nu een eenduidig en transparant verhaal, met een verantwoord duurzaam pakket producten en diensten. En wij dagen leveranciers uit om nieuwe en duurzamer producten te ontwikkelen. Zo fungeert GreenLeave als vliegwiel voor duurzame innovaties.” Samenwerking met andere duurzame organisaties zorgt voor een breed draagvlak; zo is de aanpak van GreenLeave bij oprichting positief beoordeeld door Natuur & Milieu.

 Zeven kernprincipes

De deelnemende uitvaartondernemers van GreenLeave geven zelf uiteraard het goede voorbeeld. Zij houden zich aan de zeven kernprincipes voor duurzaam ondernemen, bijvoorbeeld wat betreft het verminderen van de milieu-impact van de eigen werkzaamheden bij het verzorgen van de uitvaarten. Daarnaast zijn goed werkgeverschap en het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven duurzame voorwaarden. Als vanzelfsprekend vallen daar ook duurzaam inkopen en eerlijk, transparant en klantgericht werken onder. Medewerkers hebben kennis over duurzaamheid en over dit alles wordt op eerlijke wijze gecommuniceerd.

Over GreenLeave

GreenLeave: de duurzame uitvaart is ondergebracht in de Stichting GreenLeave. Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende deelnemers: Evert de Niet (voorzitter), Roel Stapper (penningmeester), Frank Bloklander (lid) en Peter Muller (lid).

 

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl