Op 25 februari 2015 geeft Willem Glaudemans bij Yarden Uitvaartcentrum Alkmaar een lezing over zijn ‘Boek van het Eeuwige leven - Een cursus in sterven’. Daarbij neemt hij de deelnemers mee op zielenreis. Het vertrekpunt: Uitvaartcentrum Alkmaar.

Willem Glaudemans beschrijft deze zielenreis alsof de deelnemers deze zelf op dat moment meemaken. Hij doorloopt het hele proces: nadat de ziel uit het lichaam is vertrokken, maakt zij een reis door de verschillende lichtsferen tot zij terugkeert naar God, of de Bron. Hij baseert zijn verhaal op bijnadoodervaringen, oude culturele overleveringen, mystieke en esoterische geschriften, modern wetenschappelijk bewustzijnsonderzoek, hypnotherapie, uittredingservaringen en innerlijk weten.

Een cursus in sterven
Glaudemans meent dat we in onze samenleving de ‘kunst van het sterven’ zijn kwijtgeraakt: ‘Doordat we niet weten wat ons in het “hiernamaals” te wachten staat, bereiden we ons er niet op voor.’ Zijn boek is dan ook een reisgids voor gene zijde. Want weten wat er hierna is, heeft een zuiverende invloed op hoe je nú leeft.

Tijdens deze zielenreis staat Glaudemans ook stil bij de Levensschouw: hoe de ziel aan gene zijde terugkijkt op haar leven, waar ze tekortschoot en wat ze met liefde heeft gedaan. Voor mensen die met stervenden en hun dierbaren werken, is dit belangrijke informatie. Deze lezing is dan ook bedoeld voor stervensbegeleiders, geestelijk begeleiders, hospicemedewerkers, maar zeker ook voor nabestaanden en andere belangstellenden.

Over de spreker
Willem Glaudemans studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde in Utrecht. Hij werd bekend als medevertaler van de gnostische en vroegchristelijke teksten (de ‘Nag Hammadi-Geschriften’) en als eindredacteur van de Nederlandse editie van ‘Een cursus in wonderen’. Al van jongs af aan was hij nieuwsgierig naar het leven na de dood. Twee trainingen bij Elisabeth Kübler-Ross over ‘Life, Death and Transition’ hebben zijn leven ingrijpend veranderd. Willem Glaudemans geeft lezingen, trainingen en persoonlijke begeleiding. Meer informatie: www.willemglaudemans.nl.

Datum en locatie
Deze activiteit wordt aangeboden door Yarden en vindt plaats op 25 februari 2015 in Yarden Uitvaartcentrum Alkmaar, Overkrocht 20, 1815 KX Alkmaar van 19.30 uur tot 21.30 uur. Vanaf 19.00 uur staat er voor bezoekers koffie en thee klaar. Bezoekers dienen zich vooraf aan te melden via de website www.yarden.nl/aanmelden. De toegang is gratis. Bel voor nadere informatie: 088-9273570.

Yarden Yarden Uitvaartorganisatie doet méér dan alleen het verzekeren en verzorgen van uitvaarten. Wij ondersteunen en inspireren mensen bij het organiseren van een afscheid dat past bij de overledene en diens nabestaanden. Want wij weten uit ervaring dat een goede manier van afscheid nemen helpt bij het rouwproces. Daarom geven wij ook voorlichting over tal van zaken die spelen rondom het levenseinde. Wij komen op verzoek bij mensen thuis om samen met hen de uitvaartwensen voor later te bespreken en (helpen) vast te leggen. Ook bieden wij een breed scala aan activiteiten, variërend van voorlichtingsbijeenkomsten en rondleidingen door crematoria tot theater- en filmvoorstellingen. Met deze activiteiten wil Yarden het nadenken over de dood en het afscheid stimuleren, zodat mensen goed voorbereid en doordacht afscheid kunnen nemen van het leven. Tot slot ondersteunen we nabestaanden bij de rouwverwerking. Zo organiseren wij thema-en herdenkingsbijeenkomsten en bieden wij nazorggesprekken aan.