Overzicht aantal crematies in Nederland sinds 1914

Cremeren in Nederland

In 1913 werd in de gemeente Velsen het eerste crematorium gebouwd: Crematorium Westerveld in Driehuis. De eerste crematie vond plaats in april 1914. Het was de enige crematie in dat jaar. In 1920 komt het aantal crematies op 177, dat is nog geen half procent van het aantal overledenen dat jaar.

De weerstand vanuit de kerk was sterk en de toename van het aantal crematies is gering. In 1950 is het percentage crematies gegroeid naar 2% van het aantal overledenen. Van de 75580 overledenen in dat jaar wordt er door 1520 gekozen voor crematie. Het duurde tot 1954 voordat het tweede crematorium in Dieren werd gebouwd. Pas in 1955 werd cremeren wettelijk geregeld en daarmee naast begraven geaccepteerd als vorm van lijkbezorging. In 1962 wordt in Groningen het derde crematorium geopend. Het aantal crematies is dan ruim verdubbeld van 1520 in 1950 naar 3501 in 1960.
Vanaf de jaren 60 neemt het aantal crematies snel toe. In 1970 zijn dat er 14.949 en in 1980 loopt het aantal crematies op tot 39.947. In 1988 zijn er in Nederland 32 crematoria en wordt de Landelijke Vereniging van Crematoria opgericht. Het aantal crematies is dan opgelopen tot ruim 35%.
Zo rond 2003 is het aantal crematies gelijk aan het aantal begrafenissen in Nederland.
Inmiddels is het aandeel crematies toegenomen tot ruim 60%. Het aantal crematoria blijft eveneens stijgen tot 83*.

* Aantal leden van het LVC

 

Naar het overzicht

Asbestemmingen

Asbestemmingen zijn er in vele vormen. Onderstaande rubrieken verwijzen naar de verschillende makers en leveranciers in de Uitvaartadressengids.

  • Asbestemmingen zijn verschillende mogelijkheden om de as te bewaren of te verstrooien.
  • Assieraden zijn sieraden waarin een deel van de as verwerkt of bewaard kan worden.
  • Gedenksieraden zijn sieraden waarin dierbare herinneringen zijn vormgegeven.
  • Urnen zijn objecten waarin de as wordt bewaard.
  • Kinderurnen zijn speciaal voor het bewaren van de as van een kind ontworpen.