Inhoudsopgave Cremeren

strooiveld groningen

1. Cremeren, wettelijke voorschriften

1. Cremeren

1. 1 Het tijdstip van crematie

1. 2 De openingstijden van een crematorium

1. 3 De eisen verbonden aan een crematie

1. 4 Verzamelen restmateriaal

1. 5 Opmerkingen

2. Het crematieproces

2. Na de plechtigheid

2.1 De invoerruimte en registratie

2.2 Identificatie

2.3 Het crematieproces

2.4 Het ruimen van de oven

2.5 Bewerking van de asresten

2. 6 Bewaartermijn van de asbus en uitzonderingen daarop

3. Definitieve asbewaring

3. 1  Bij het crematorium

3. 2  Op een begraafplaats

3. 3  Op een gesloten begraafplaats

3. 4  Thuis

3. 5  Verzenden van de as

3. 6  Vergunningen

3. 7  Verpakking en kosten van verzending

3. 8  Zelf vervoeren naar buitenland

3. 9  Verwijdering van de asbus

3.10 Het ruimen van de as

4. Verstrooien van de as

4.1 Verstrooiing bij een crematorium of begraafplaats

4.2 Verstrooiing elders

4.3 Verstrooiing op een geliefd plekje

4.4 Verstrooiing op zee vanaf boot of vliegtuig

5. Kosten crematie (als onderdeel van een uitvaart)

5.1 De crematieplechtigheid

5.2 Bijkomende kosten

5.3 Kosten inzake asbestemmingen

5.4 Totale kosten van een crematie

6 . Milieu-eisen

6. 1 Activiteitenbesluit milieubeheer

6. 2 Rook en reuk

Onderzoeksrapport Gerrit Morren naar inzamelen en verwerken (edel)metalen uit crematie-as

Overzicht aantal crematies in Nederland sinds 1914

Asbestemmingen

Asbestemmingen zijn er in vele vormen. Onderstaande rubrieken verwijzen naar de verschillende makers en leveranciers in de Uitvaartadressengids.

  • Asbestemmingen zijn verschillende mogelijkheden om de as te bewaren of te verstrooien.
  • Assieraden zijn sieraden waarin een deel van de as verwerkt of bewaard kan worden.
  • Gedenksieraden zijn sieraden waarin dierbare herinneringen zijn vormgegeven.
  • Urnen zijn objecten waarin de as wordt bewaard.
  • Kinderurnen zijn speciaal voor het bewaren van de as van een kind ontworpen.