Bijkomende kosten crematorium

Bijkomende kosten crematorium

De kosten van en crematie variëren afhankelijk van de mogelijkheden van het betreffende crematorium en de wensen van de overledenen en haar of zijn nabestaanden. 

Onderstaand de onderdelen, die de kosten van een crematie bepalen.

 • Het langer gebruik maken van aula en/of koffiekamer
  Meestal kan de standaard beschikbare tijd worden verlengd. Dit kan nodig zijn wanneer veel mensen en/of meerdere sprekers worden verwacht. Extra tijd moet al bij de vastlegging /reservering van het tijdstip voor de crematieplechtigheid worden opgegeven. Verlenging van tijd gedurende de plechtigheid, omdat er b.v. meer mensen zijn gekomen dan verwacht, is zelden mogelijk.
 • Crematie buiten kantooruren
  Bij de meeste crematoria is het mogelijk een plechtigheid op een zaterdag te houden. Ook een avondplechtigheid behoort steeds vaker tot de mogelijkheden. Wel moet rekening gehouden worden met een toeslag. Dit bedrag komt dus bovenop de standaard prijs voor een crematie.
 • Muziek
  Indien de muziek mechanisch (cassette/cd/plaat) wordt afgespeeld is dit meestal gratis. Veel crematoria beschikken over een ruim repertoire zeer verschillende muziek (van klassiek tot heavy metal). Indien de gewenste muziek niet in het bezit is van het crematorium, dient men de cassette/cd/plaat met de eigen muziek 24 uur van tevoren aan te leveren bij het crematorium. Het gebruik van piano/vleugel/orgel -indien aanwezig- is ook in de meeste crematoria gratis. Sommige crematoria kunnen op verzoek een organist inhuren.
  Het ten gehore brengen van live-muziek dient men geheel zelf te regelen en de kosten daarvan zijn voor eigen rekening.
 • Opname plechtigheid
  In de meeste crematoria is het mogelijk de plechtigheid op cassettebandje of cd op te laten nemen. In een aantal crematoria is het ook mogelijk om een video-opname te laten maken van de crematieplechtigheid. Ook kan men zelf iemand inhuren om de plechtigheid vast te laten leggen.
 • Consumpties
  Naast koffie/thee met cake of koek en frisdrank zijn er inmiddels vele andere mogelijkheden. Wil men wijn, port of een borrel, of broodjes, hapjes of iets anders, dan kan dat opgegeven worden bij de reservering van de crematieplechtigheid.
  In de praktijk zal blijken dat vrijwel alles mogelijk is, van vers gebak tot jonge jenever. Prijzen hiervoor zijn op aanvraag bij het crematorium te verkrijgen.

Asbestemmingen

Asbestemmingen zijn er in vele vormen. Onderstaande rubrieken verwijzen naar de verschillende makers en leveranciers in de Uitvaartadressengids.

 • Asbestemmingen zijn verschillende mogelijkheden om de as te bewaren of te verstrooien.
 • Assieraden zijn sieraden waarin een deel van de as verwerkt of bewaard kan worden.
 • Gedenksieraden zijn sieraden waarin dierbare herinneringen zijn vormgegeven.
 • Urnen zijn objecten waarin de as wordt bewaard.
 • Kinderurnen zijn speciaal voor het bewaren van de as van een kind ontworpen.