4. De condoleance

Na afloop van de crematieplechtigheid vindt de condoleance plaats. Tijdens de condoleance wordt er doorgaans koffie, thee en frisdrank met koek aangeboden, echter ook hierin is steeds meer keuze mogelijk.

4. 1 De condoleance

De condoleance vindt meestal plaats in de koffiekamer van het crematorium, aansluitend aan de crematieplechtigheid. De nabestaanden kunnen zelf aangeven of er bij binnenkomst eerst koffie wordt gedronken of eerst gecondoleerd.

De ervaring leert dat het voor zowel de familie als voor de belangstellenden het prettig is eerst een kopje koffie te drinken. De familie heeft zo even de tijd om tot zichzelf te komen en de belangstellenden hoeven niet eerst in de rij te staan.

4. 2 De koffiekamer

Zodra de mensen uit de aula komen wordt er begonnen met het schenken van koffie. Bij het betreden van de aula wordt het aantal belangstellenden door de aulamedewerker geteld en doorgegeven aan de keuken. Zo kan men ervoor zorgen dat er voldoende koffie, thee, limonade en cake of koek is.

Was het vroeger vooral koffie en cake, nu is er veel meer mogelijk. Het aanbod verschilt per crematorium, over het algemeen is er echter een brede keus. Vrijwel alles kan geserveerd worden: van koffie tot cognac, van krakeling tot koffietafel.

Nadat de condoleance afgelopen en/ of de gereserveerde tijd voorbij is, wordt de koffiekamer klaar gemaakt voor de volgende crematieplechtigheid.

4. 3 De garderobe

In veel crematoria worden, direct nadat de plechtigheid begint, de jassen opgehaald uit de wachtruimte en naar de uitgang gereden, meestal naast de condoléance- en koffiekamer. De routing van een crematorium is meestal zo dat de in- en uitgang niet naast elkaar zijn. Hierdoor wordt voorkomen dat rouwstoeten elkaar tegenkomen.

Want hoewel men zich kan indenken dat er doorgaans meerdere plechtigheden per dag plaatsvinden, is het niet prettig daarmee geconfronteerd te worden.

4. 4 De gereserveerde tijd

Werd er vroeger standaard een uur gepland voor een crematieplechtigheid en condoleance, tegenwoordig is dat zo'n 5 kwartier à anderhalf uur. De gereserveerde tijd is overigens geheel afhankelijk van de keuze van de nabestaanden. Zij moeten voldoende tijd hebben om rustig afscheid te kunnen nemen van een dierbare. Daarom kan men altijd verlenging aanvragen.

Ook voor het crematorium is de tijdsplanning erg belangrijk. Immers ook de volgende plechtigheid heeft z'n voorbereidingstijd nodig. Daarom is het voor een crematorium belangrijk te weten op hoeveel belangstellenden er wordt gerekend. Zijn het er veel, dan geeft het crematorium vaak al aan of de gereserveerde tijd volstaat. Uiteraard kan men daar ook zelf navraag naar doen.

Door een ruimere tijdsplanning kan voorkomen worden dat - door de uitvaartverzorger of een medewerker van het crematorium- tot spoed moet worden gemaand om de plechtigheid of de condoleance af te ronden.

Asbestemmingen

Asbestemmingen zijn er in vele vormen. Onderstaande rubrieken verwijzen naar de verschillende makers en leveranciers in de Uitvaartadressengids.

  • Asbestemmingen zijn verschillende mogelijkheden om de as te bewaren of te verstrooien.
  • Assieraden zijn sieraden waarin een deel van de as verwerkt of bewaard kan worden.
  • Gedenksieraden zijn sieraden waarin dierbare herinneringen zijn vormgegeven.
  • Urnen zijn objecten waarin de as wordt bewaard.
  • Kinderurnen zijn speciaal voor het bewaren van de as van een kind ontworpen.