2. De aula

2. De aula

De aula is de ruimte waar de crematieplechtigheid plaatsvindt. De grotere crematoria beschikken over meerdere aula's: voor kleinere en grotere families en meer of minder belangstellenden. Bij de ingang van het gebouw hangt meestal een aankondiging met naambord, zodat belangstellenden weten in welke aula de plechtigheid plaatsvindt.

2. 1 Aankomst rouwstoet

Doorgaans wordt de rouwstoet opgewacht door een medewerker van het crematorium. Deze brengt de nabestaanden naar een aparte ruimte: de familiekamer. Hier kan men vaak nog iets drinken voordat de crematieplechtigheid begint.
De belangstellenden verzamelen zich intussen in de wachtruimte.

2. 2 Controle gegevens

De aulamedewerker bespreekt in die tijd, aan de hand van het aanvraagformulier, de plechtigheid nogmaals door met de uitvaartverzorger.
Voor een goed verloop van een crematieplechtigheid zijn de volgende vragen van groot belang:

 • hoeveel mensen worden er verwacht;
 • wil men een laatste mogelijkheid tot afscheid nemen;
 • zijn er speciale wensen zoals kaarsen en/of kruis naast de kist;
 • zijn er sprekers en wat is de volgorde van de sprekers;
 • wat is de volgorde van de muziekstukken;
 • blijft de kist staan of wordt de kist aan het oog onttrokken.

Blijft de kist staan, dan is het raadzaam om aan te geven hoe de crematie-plechtigheid moet worden beëindigd. Doorgaans verlaat eerst de familie de aula. Verlaten echter de belangstellenden als eerste de aula, dan kan de familie in alle rust als laatste afscheid nemen.

Na controle van de gegevens op het aanvraagformulier wordt ook de muziek gecontroleerd en worden tenslotte de bloemen nagelopen.
Wanneer de familie en vervolgens de belangstellenden de aula hebben betreden kan de plechtigheid beginnen. 

2. 3 Een persoonlijke invulling

Een crematieplechtigheid is persoonlijk. Het is dus belangrijk dat de wensen van de overledene en nabestaanden via de uitvaartverzorger kenbaar worden gemaakt aan het crematorium. Hierbij kunt u denken aan het zelf dragen van de kist, de familie en belangstellenden de mogelijkheid bieden tot een laatste afscheid.

Ook kunt u bijvoorbeeld gebruik maken van live-muziek, het tentoonstellen van kunstwerken van de overledene of een ingesproken tekst op een bandje laten horen.
Heeft u een specifieke wens, maak deze dan kenbaar. Er is veel mogelijk in een crematorium als het gaat om een persoonlijke invulling van een plechtigheid.

Wilt u over meer tijd beschikken voor een crematieplechtigheid dan de gebruikelijke, dan kunt u altijd verlenging aanvragen. Wel is het zaak dit al bij de aanvraag aan te geven. Verlenging gaat meestal per half uur. Geen enkele plechtigheid is standaard of hoeft standaard te zijn.
Uitgangspunt is dat niet het crematorium maar de nabestaanden -in overleg- bepalen hoe de plechtigheid verloopt.

De uitvaartverzorger zorgt ervoor dat de wensen worden vastgelegd; het crematorium zorgt ervoor dat deze binnen het mogelijke worden uitgevoerd. 
Het kan zijn dat de crematieplechtigheid overeenkomstig de wens van de overledene en/of de nabestaanden "in stilte" moet verlopen. Dit betekent dat er geen belangstellenden bij de crematieplechtigheid aanwezig zijn. Wanneer deze wens te kennen is gegeven, wordt door het crematorium geen informatie aan derden verstrekt en hangt er geen aankondiging bij de ingang.

2. 4 In stilte

Het kan zijn dat de crematieplechtigheid overeenkomstig de wens van de overledene en/of de nabestaanden "in stilte" moet verlopen. Dit betekent dat er geen belangstellenden bij de crematieplechtigheid aanwezig zijn. Wanneer deze wens te kennen is gegeven, wordt door het crematorium geen informatie aan derden verstrekt en hangt er geen aankondiging bij de ingang.

Asbestemmingen

Asbestemmingen zijn er in vele vormen. Onderstaande rubrieken verwijzen naar de verschillende makers en leveranciers in de Uitvaartadressengids.

 • Asbestemmingen zijn verschillende mogelijkheden om de as te bewaren of te verstrooien.
 • Assieraden zijn sieraden waarin een deel van de as verwerkt of bewaard kan worden.
 • Gedenksieraden zijn sieraden waarin dierbare herinneringen zijn vormgegeven.
 • Urnen zijn objecten waarin de as wordt bewaard.
 • Kinderurnen zijn speciaal voor het bewaren van de as van een kind ontworpen.