Agenda

Utrecht. Eéndaagse training voor vrijwilligers: omgaan met verlies
Donderdag 16 Mei 2013, 10:00 - 16:00

Eéndaagse training voor vrijwilligers: omgaan met verlies

Verlies van een dierbare is soms dramatisch, altijd ingrijpend. Het confronteert ons met het leven en met de uiterste grenzen van het bestaan.
Als vrijwilliger in zorg, pastoraat of hulpverlening krijg je regelmatig te maken met mensen die zich vragen stellen over de zin en betekenis van het leven. Dat geldt des te meer bij de omgang met stervenden en rouwenden. Juist dan is er sprake van een confrontatie met een realiteit die onomkeerbaar is. Vaak hebben getroffenen moeite dit verlies onder ogen te zien of een dragelijke plek in het leven te geven. Soms komen er levensvragen naar boven, waar je als vrijwilliger zelf mee verlegen bent. Existentiële vragen rond dood en leven, verdriet en woede, twijfel en geloof. Pastorale vragen ook, die raken aan de uiteindelijke bron van het leven: God. Vragen ronduit gesteld of juist verpakt in een terloopse opmerking of een bepaald gedrag. Deze eendaagse training leert je hoe je hoe je communiceert met rouwenden en in hun verhaal en vragen (soms) levens- en geloofsvragen kunt herkennen. En hoe je hierop binnen jouw eigen grenzen en mogelijkheden kunt ingaan.
De scholing is bedoeld voor vrijwilligers in pastoraat en geestelijke verzorging, maar ook geschikt voor medewerkers in andere sectoren zoals bezoekwerk, thuiszorg, hospice, zorgverlening en telefonische hulpdienst. Werkvelden waarin een luisterend oor en een goed gesprek van waarde zijn en het onderkennen van levensbeschouwelijke en pastorale vragen van eminent belang. De training heeft het karakter van een practicum met de ervaring van de deelnemers als vertrekpunt en twee boeken van de begeleider als achtergrond.

Meer informatie en opgave via: http://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/luce-crc/kadercussen/Verliesverwerking-training/

Met vriendelijke groeten

Drs. Frank G. Bosman

(06) 24 99 64 59

   

Locatie Nieuwegracht 65, 3512 LG Utrecht