Lucies collega's roemen de ritueelbegeleider uit de regio Venlo onder meer omdat ze het vak betrokken en creatief op de kaart zet.

lbvr 2015 ritueelbegeleider lucie geurts saris

“Lucie heeft met de wijze waarop ze het beroep uitoefent, zichtbaar gemaakt wat de toegevoegde waarde van ritueelbegeleiding is. Ze wordt veel ingezet en doet haar werk met heel haar wezen. Daarnaast zet ze op verschillende creatieve manieren het vak op de kaart.”, zo luidt het verkiezingsrapport. De uitroeping vond plaats tijdens de jaarvergadering van de LBvR in het Utrechtse Leusden op zaterdag 28 maart.
Zelf zegt zij: "Ik ben blij dat mijn collega's me deze waardering geven. Nog belangrijker vind ik dat mensen weten dat er ritueelbegeleiders bestaan; dat zij zelf kunnen kiezen wie hen begeleidt bij het vormgeven van hun afscheid of dat van een dierbare." Maar de meest waardevolle waardering krijg ik van de nabestaanden. Woorden als: "Door jouw vertrouwen en rust was ik in staat zelf te spreken bij de uitvaart van mijn moeder." "Met tranen in de ogen heb ik de teksten gelezen. Het leek wel of je hem persoonlijk kende.” of "Nu, maanden na de uitvaart, krijg ik nog steeds complimenten." maken dat ik dit schijnbaar treurig vak met zoveel liefde en plezier doe.

Iris van Noorden uit Susteren (ook Limburg) kreeg van de leden een eervolle tweede plaats toebedeeld. Dit is onder meer omdat ze als ritueelbegeleider betekenis geeft aan ceremonies door symboliek en daar op een heel eigen manier mee omgaat. Zij heeft professionaliteit maar straalt tegelijk op een bescheiden manier veel passie en energie uit.

Achtergrond
Lucie Geurts heeft in Horst haar praktijk Adiuto Ritueelbegeleiding. Zij heeft na haar studie psychologie zich toegelegd op ritueelbegeleiding. Op dit moment studeert ze theologie aan de Katholieke Universiteit te Leuven. In deze studie is veel aandacht voor zingevingsvragen. Vragen die vooral rondom een overlijden naar boven komen.
Iris van Noordens heeft een praktijk in Susteren. Afkomstig uit de techniek heeft ze een bewuste stap gemaakt naar de uitvaartzorg en zich daarna verdiept door de specialisatie in ritueelbegeleiding met de opleiding van Het Moment.

Bekendheid en status
De LBvR is een landelijke organisatie van en voor professionele ritueelbegeleiders. De vereniging wil vanuit samenwerking en verwantschap het beroep ritueel begeleiden bij afscheid landelijke bekendheid en status geven.

Een ritueelbegeleider begeleidt mensen rondom de sleutelmomenten in hun leven zoals geboorte, huwelijk en sterven. De Landelijke Beroepsvereniging van Ritueelbegeleiders richt zich voornamelijk op ritueelbegeleiden bij uitvaart.