Nieuw dit jaar is het cluster Leven & Dood waar extra aandacht is voor de thema’s rouw, verlies en nalatenschap. Uiteindelijk krijgen we allemaal met de dood te maken, waarom zouden we ons dan niet goed laten informeren? Wat mogen en kunnen nabestaanden zelf regelen voor een uitvaart, waar kan je terecht als je vragen hebt over donorschap en wat zijn de mogelijkheden op het gebied van nazorg? Wist u dat er vrijwilligers zijn die kunnen ondersteunen bij de eerste stappen in een veranderd leven na een overlijden?

Bij het cluster Leven & Dood zijn uiteenlopende organisaties ondergebracht die u kunnen informeren en adviseren over de onderwerpen waar we het liefst aan voorbij gaan.

Een van de deelnemende organisaties is Stichting Nabestaandenzorg.
Stichting Nabestaandenzorg is een jonge stichting die onder andere als informatiepunt dient voor nabestaanden, hulpverleners en verwijzers in Haarlem en omgeving.

Linda Frank (projectleider van Stichting Nabestaandenzorg): “Toen de organisatie van de Wel zijn markt vertelde over het nieuwe cluster waren we direct enthousiast om deel te nemen. Inmiddels zijn we met 13 organisaties. Met elkaar kunnen we de bezoekers informeren over de verschillende vormen van dienstverlening en daarnaast versterkt het de onderlinge samenwerkingen wat uiteindelijk weer ten gunste komt van de nabestaanden.

Wanneer we met elkaar een stuk taboe kunnen wegnemen zal de dood minder beladen en spannend worden en kunnen we ons bezig houden met waar het echt om gaat en dat is het verdriet van het verlies en hoe iemand weer een weg moet vinden na het overlijden van een dierbare.”

Onder de 13 organisaties zijn mooie initiatieven uit Haarlem en omgeving zoals:
Gemeente Haarlem met de campagne Hierna Haarlem
Het Rouwcafé
Inloophuis Kennemerland
Bijna thuishuis Velsen
Stichting Nabestaandenzorg
Uitvaartzorg Erika
Hart en Ziel uitvaartzorg
Momentaal
Cleo

Daarnaast zijn ook een aantal landelijke organisaties betrokken, zoals:
NVVE
Stichting Ambulance wens
Nederlandse Transplantatiestichting

Kortom een grote diversiteit die u niet wilt missen. Heeft u vragen, wilt u meer informatie of bent u zich aan het oriënteren voor werk in de sectoren rouw, verlies en nalatenschap kom naar de welzijnmarkt en ga in gesprek met de aanwezige organisaties.

De Wel Zijn Markt 2015 zal plaatsvinden op 16 april, van 11.00 tot 16.00 uur in
Winkelcentrum Schalkwijk.
Op www.welzijnmarkt.nl  kunt u het programma en deelnemende organisaties vinden.