Met de renovatie van de Herenhoeve krijgen de inwoners van Maastricht en Meerssen e.o. een geschikte locatie om passend afscheid te nemen van overleden dierbaren.

Hoeve in ere hersteld
Sabrina Franken, Directeur Uitvaartverzorging: ‘Yarden hoopt in 2016 met de restauratie van de originele Limburgse carréboerderij te starten. Met deze restauratie wordt de intussen jarenlang niet gebruikte en in verval rakende hoeve als monument voor de omgeving behouden. Binnen de historische muren van het pand zullen een crematorium, een uitvaartcentrum met opbaarkamers en horecavoorziening worden gerealiseerd. De opbaarkamers worden voorzien van een warme, huiselijke sfeer en zijn 24 uur per dag voor nabestaanden toegankelijk. De opbaarkamers bieden een mooi alternatief voor thuisopbaring wanneer hier thuis geen mogelijkheden voor bestaan. De horecavoorziening zal ook voor publiek worden opengesteld.’

Bereikbaarheid en toegankelijkheid
Met het voornemen om de Herenhoeve geschikt te maken als uitvaartlocatie krijgen de eerder geformuleerde plannen van de Stichting Crematoria Limburg gestalte. De Stichting Crematoria Limburg, inmiddels onderdeel van Yarden, beheert ook crematoria in Venlo- Blerick en Heerlen. De plannen, die in overleg met de gemeente Meerssen, de monumentencommissie en het Limburgs Landschap worden vorm gegeven, leiden tot versterking van de natuurwaarde van het omliggende natuur- en cultuurgebied.
De ligging van de Weerterhof biedt samen met haar goede bereikbaarheid vanuit Maastricht en omgeving goede mogelijkheden voor een probleemloze verkeersafwikkeling. Parkeervoorzieningen worden op eigen terrein gerealiseerd. Overlast naar omwonenden en de omgeving wordt hiermee voorkomen. Yarden zal de komende maanden intensief overleggen met de gemeente Meerssen. Daarnaast zal Yarden omwonenden nadrukkelijk informeren en betrekken bij de realisatie van haar plannen.

Over Yarden
Yarden is dé afscheidsspecialist van Nederland en heeft al meer dan 100 jaar ervaring met het verzorgen van uitvaarten. De ervaring van Yarden leert dat een betekenisvolle manier van afscheid nemen helpt bij het rouwproces. Daarom ondersteunt en inspireert zij nabestaanden bij het organiseren en verzorgen van een begrafenis of crematie. Maximale persoonlijke aandacht voor iedere klant staat voor Yarden centraal. Voor, tijdens en na het afscheid. Elke individuele afscheidswens is hierbij het belangrijkste uitgangspunt. Yarden maakt dit afscheid betaalbaar door het aanbieden van verzekeringen met een lage premie. Zodat nabestaanden nooit voor verrassingen komen te staan.
Yarden is één van de drie grootste uitvaartorganisaties van ons land. De vereniging telt bijna één miljoen leden en heeft geen winstoogmerk. Met 41 uitvaartcentra, 23 crematoria, 26 franchisenemers Uitvaartzorg en 7 begraafplaatsen in heel Nederland zit Yarden altijd in de buurt. Voor meer informatie: www.yarden.nl