2015
een nieuwe start en
gewoon doorgaan

Na een fijne vakantie en een heerlijke trip naar Barcelona, met veel bouwwerken
van Gaudi en schilderijen van Miro, ben ik geïnspireerd en is de Rituelenwerkplaats
weer volop in bedrijf.
Er komen veel mensen met nieuwe vragen voor individuele begeleiding, veel
jongeren, maar ook kinderen, gezinsituaties en volwassenen.
Daarnaast gaat de Klankbordgroep verder, een lotgenotengroep voor mensen
die hun partner verloren aan de dood. Er wordt gewerkt in een combinatie van
meditatieve oefeningen en tekenen met voor zover gewenst uitwisseling. er is plek
voor een paar nieuwe mensen.
En eens in de maand op vrijdagmiddag is er Open Werkplaats.
Verdere activiteiten zoals Familieopstellingen individueel of met een groep,
een Glasworkshop of het maken van een Gedenkteken in kleine groep worden
op verzoek georganiseerd maar staan dit voorjaar niet gepland. Ten behoeve
van het behoud van mijn registratie moet ik een flink stuk studie leveren, vandaar
de keuze om minder in te plannen.

Programma

Partnergroep Klankbord
Op donderdagochtend van 10 -12 uur op
22 jan. - 19 febr. - 19 mrt. - 16 apr.

Open Werkplaats
Vrijdagmiddag 13 -16.30 uur op
23 jan. - 20 febr. - 20 mrt. - 22 mei - 19 juni

Opgeven kan via Rituelenwerkplaats.nl

Hartelijk welkom en groet,

Clara Velema
www.rituelenwerkplaats.nl