Oorlogsgravenstichting

Laatste wens Ridder MWO Hakkenberg vervuld

Op 15 februari 2013 overleed, op 89 jarige leeftijd, kapitein der mariniers b.d. Giovanni N. Hakkenberg, Ridder Militaire Willemsorde der 4e klasse. Kapitein Hakkenberg had bij leven te kennen gegeven dat zijn asresten verstrooid moesten worden in de Javazee. Op die manier wilde hij herenigd worden met zijn broer en zeven neven die sneuvelden bij de Slag in de Javazee. Aan deze wens is voldaan op 15 januari 2014. Namens de familie voerde Marvin Hakkenberg met zijn partner Nicolle de laatste wens van zijn opa uit. De directeur Indonesië van de Oorlogsgravenstichting, Robbert van de Rijdt, en de Nederlandse defensieattaché in Jakarta, kapitein-ter-zee Pieter Heijboer, begeleidden hen daarbij.


Hakkenberg1
Het gezelschap voer met een schip naar een locatie even ten noorden van Surabaya waar tijdens een eenvoudige maar plechtige ceremonie de asresten van kapitein Hakkenberg werden verstrooid door zijn kleinzoon en partner Nicolle. Vervolgens strooiden de aanwezigen bloemen op zee ter nagedachtenis van kapitein Hakkenberg.

Hakkenberg2
Na afloop van de ceremonie op zee bracht het gezelschap een bezoek aan het Nederlands ereveld Kembang Kuning in Surabaya en legden zij bloemen bij de gedenkplaat op het Karel Doormonument met de naam van de broer van Ridder Hakkenberg, Abraham N. Hakkenberg.

Giovanni Hakkenberg was tijdens de Tweede Wereldoorlog in dienst bij de Koninklijke Marine in Nederlands-Indië. Hij diende aan boord van Hr.Ms. Kortenaer toen het schip verloren ging bij de Slag in de Javazee op 27 februari 1942. De Britse torpedobootjager HMS Encouter pikte Giovanni Hakkenberg en 112 andere drenkelingen van de Kortenaer op en bracht ze in Soerabaja aan land. Om van zijn verwondingen te genezen, werd Giovanni overgebracht naar het Militair Revalidatie Centrum in Malang. Daar werd hij na de capitulatie van 8 maart 1942 krijgsgevangen gemaakt door de Japanners. Hakkenberg werd als krijgsgevangene in Thailand te werk gesteld aan de beruchte Birma spoorweg. In 1944 werd hij naar een steenkolenmijn in Japan overgeplaatst. Hakkenberg overleefde de oorlog en diende bij het Korps Mariniers tot 1974. Op 6 maart 1951 werd Giovanni Hakkenberg bij Koninklijk besluit de Militaire Willems-Orde der 4e Klasse toegekend voor zijn werk tijdens de politionele acties op Oost-Java.

De Oorlogsgravenstichting is na de Tweede Wereldoorlog in het leven geroepen om de graven van Nederlandse oorlogsslachtoffers aan te leggen, in te richten, te verzorgen en in stand te houden. Wereldwijd onderhoudt de Stichting 50.000 Nederlandse oorlogsgraven, waarvan bijna 25.000 in Indonesië, 13.000 in Nederland en 12.000 in 45 andere landen verspreid over de hele wereld. Ook is de Stichting verantwoordelijk voor 12.000 geallieerde oorlogsgraven in Nederland. Voor de aanleg en het onderhouden van deze oorlogsgraven ontvangt de Oorlogsgravenstichting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een zogeheten doelfinanciering.

De Nederlandse erevelden op Java zijn een stuk Nederlandse geschiedenis in Zuidoost-Azië dat in verhouding tot de oorlog in Europa te weinig aandacht krijgt. Doorgaans wordt alleen gesproken over de oorlogsjaren in Nederland. Slechts voor mensen die direct betrokken zijn geweest bij de gebeurtenissen in Indonesië, is die geschiedenis nog levend. Dit maakt het werk van de Oorlogsgravenstichting extra belangrijk. Ook Nederlands-Indië heeft zwaar geleden onder de Japanse overheersing en de gebeurtenissen daarna. Met het onderhouden van de erevelden in Indonesië zorgt de Oorlogsgravenstichting ervoor dat de nagedachtenis aan de slachtoffers en daarmee dit stuk van onze geschiedenis niet vergeten wordt.

Foto's: Oorlogsgravenstichting
Zie ook artikelen op http://www.ogs.nl/pages/text.asp?Subject_ID=158