Winnende ideeën worden beloond met het prijzengeld van in totaal € 15.000.

3 categorieën en 3 prijzen
Voor Yarden is maximale persoonlijke aandacht voor ieder afzonderlijk afscheid en elke individuele wens het belangrijkste uitgangspunt. Professionele kennis in de begeleiding en innovatieve diensten passen hierbij. Daarom reikt Yarden sinds 2006 om het jaar de Yarden Prijs uit. Anders dan voorgaande jaren wordt de Yarden Prijs dit jaar voor het eerst verdeeld in drie categorieën en drie geldbedragen, te weten:
• De winnaar in de categorie I: '(Afstudeer-) scriptie of Onderzoek' ontvangt € 2.500;
• De winnaar in de categorie II: 'Voorlichtingsmateriaal, activiteit of bijeenkomst' ontvangt € 5.000;
• De winnaar in de categorie III: 'Product of dienst' ontvangt € 7.500.

Welke projecten komen in aanmerking?
Yarden stelt de prijs beschikbaar aan natuurlijke personen, instellingen en bedrijven.
In aanmerking voor de Yarden Prijs komen vernieuwende (betaalde dan wel onbetaalde) ideeën/initiatieven - zowel locaal, regionaal als landelijk - die nog niet zijn gerealiseerd en al gerealiseerde projecten.

Beoordeling
Een vakkundige jury, waaronder Prof. Dr. Manu Keirse (Klinisch psycholoog en directeur Academisch Ziekenhuis Leuven), Prof. Dr. Paul Boelen (Hoogleraar klinische psychologie Universiteit Utrecht) en Daan Westerink (journaliste, rouwdeskundige en Social media docent), beoordeelt de inzendingen en kiest vervolgens de 3 winnaars. De bekendmaking en uitreiking van de Yarden Prijs vindt plaats op 14 november tijdens het Yarden Symposium.

Deelnemen
Om in aanmerking te komen voor de prijs, moet het aanmeldings- en deelnemersformulier worden ingevuld. Kijk hiervoor op www.yarden.nl/prijs. Daar staat ook meer informatie en het wedstrijdreglement en voorwaarden voor deelname. Het aanmeldingsformulier ontvangt Yarden graag zo spoedig mogelijk. Deelnemen kan tot 1 augustus 2013.

Yarden en maatschappelijk verantwoord ondernemen
De maatschappelijke betrokkenheid van Yarden, als één van de grootste uitvaartorganisaties van ons land, strekt zich verder uit dan het verzorgen en verzekeren van uitvaarten. Yarden Vereniging wil door diverse activiteiten de bewustwording rond het levenseinde en het afscheid bevorderen. Een van deze activiteiten is de Yarden Prijs.