Ombudsman Uitvaart

Nieuwe uitspraak van de Ombudsman Uitvaart:

Klacht: Onzorgvuldige informatie

Datum
07-02-2013

Klacht
Klaagster was naar haar mening zowel bij de voorlichting over een koopsom op basis van een gemaakte kostenraming als bij de regeling van de uitvaart niet goed voorgelicht.

Uitspraak
De ondernemer had bij de voorlichting en bij de regeling van de uitvaart naar de mening van de Ombudsman niet de vereiste zorgvuldigheid in acht genomen.
Klik hier voor de volledige uitspraak ยป
Partner van klaagster was ernstig ziek, maar was nauwelijks voor uitvaartkosten verzekerd.
Klaagster heeft toen contact opgenomen met het uitvaartbedrijf en daar een aanvullende verzekering afgesloten middels en koopsom.
De hoogte van de koopsom was bepaald door een kostenraming welke door de medewerker van het uitvaartbedrijf was gemaakt op basis van de wensen van klaagster.
Bij het overlijden van de partner een jaar later bleek echter dat het totaal van reeds afgesloten verzekeringen en de recent afgesloten verzekering met koopsom betaling toch niet voldoende voor de geraamde uitvaartkosten op het moment van overlijden. De reden hiervoor was een veel te lage kostenraming een jaar geleden toen de opbaarkosten niet waren begroot.
Omdat niet direct duidelijk was dat er van onderverzekering sprake was, sterker nog de uitvaartverzorger dacht dat er geld over zou zijn, had hij klaagster geadviseerd enkele extra verstrekkingen te nemen.
Toen achteraf bleek dat de verzekerde som niet voldoende was voelde klaagster zich verkeerd voorgelicht, temeer omdat men haar ook nog geadviseerd had enkele extra diensten af te nemen om de uitvaart wat 'luxer "te maken.
Omdat klaagster wel de ( voor haar te hoge ) kostenraming had ondertekend had zij juridisch gezien een probleem aangezien zij op dat moment slechts zeer bescheiden middelen had.

De ombudsman was van mening dat in eerste instantie de fout bij het uitvaartbedrijf lag toen men een jaar geleden bij klaagster de indruk had gewekt dat de kosten van de te verwachten uitvaart voldoende verzekerd waren.
Verder had het uitvaartbedrijf ten tijde van de regeling van de uitvaart attenter moeten zijn bij het bespreken van extra verstrekkingen, waardoor per saldo een te betalen bedrag overbleef.

Achteraf gezien kon het uitvaartbedrijf begrijpen dat klaagster het gevoel had dat zij "opgelicht "was en toonde men zich bereid de kosten, welke de totale verzekerde som te boven gingen, te crediteren.
Met dit voorstel ging de Ombudsman akkoord.